listovi5433cirN
svN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

Igor Rašula, predsjednik humanitarne organizacije Srbi za Srbe

Srbi već godinama, imaju planetarnu humanitarnu organizaciju. Izborom imena njeni osnivači napisali su, zapravo, najkraći program. Čine ga samo tri reči. Srbi za Srbe. Okosnicu, u organizacijskom smislu, čine mladi. Najveći broj njih živi u rasejanju – u zapadno-evrospkim i prekomorskim zemljama. U svom radu koriste savremena sredstva komunikacije, u prvom redu Internet. Za svaki prikupljeni i uloženi dinar, evro, dolar, švajcarski franak, kovertibilnu marku- polažu račun na oficijalnoj stranici. Nekoliko podataka kao ilustracija. Na računima ove organizacije, zaključno sa šestim danom u mesecu martu 2015., nalazilo se 6 010 433 RSD, 86 031 BAM, 34 821 CHF, 19 183 €, 36 901 $. Od 2006. godine prikupljeno je 1 137 166 €. Do sada, u ovoj godini, prikupljeno je 35.970 a cilj koji su sebi postavili je 250 000 € (podaci su sa oficijalne stranice Srbi za Srbe).

Dijaspora: Prvi među jednakim koji su izgradili i afirmisali humanitarnu organizaciju Srbi za Srbe je predsednik Igor Rašula. Na početku intervju, pitamo Igora šta smatra najvrednijim rezultatom u radu ove organizacije?

Igor Rašula:Najvredniji rezultat rada Humanitarne organizacije Srbi za Srbe jeste činjenica da smo u proteklih deset godina predanog dobrotvornog rada pomogli preko 1.400 srpskih višečlanih porodica, koje zajedno broje nekoliko desetina hiljada dece. Organizacija je pokrenuta sa ciljem da se pomogne jedna porodica, a uz Božiju pomoć broj onih koje pomažemo gotovo svakodnevno se uvećava. Zahvaljujući brojnim donatorima širom sveta, na desetine porodica danas živi u svojim toplim domovima, deca spavaju u svojim krevetima, hranu pripremaju na električnom ili šporetu na drva, imaju svoje kupatilo, frižider, veš mašinu, imaju vodu i struju u kući, krov ne prokišnjava, možda su dobili po prvi put svoju sobu, radni sto, plakar, igračku, kompjuter... Mnogi roditelji danas imaju mogućnosti da svojoj deci obezbede čašu svežeg kravljeg ili kozjeg mleka, imaju traktor kojim obrađuju njivu i kojim zarađuju za sebe. Mnogo porodica je dobilo novu nadu i veru da se bore tu gde jesu, na svojoj dedovini, za sebe i svoje potomstvo.

Dijaspora: Vama ljudi veruju. Nije baš bilo jednostavno i lako izgraditi poverenje, ovo tim pre što je rad brojnih humanitarnih organizacija iz dijaspore zloupotrebljen u Otadžbini ili od strane onih koji su, navodno, bili dobročinitelji. Dakle, želimo čuti Vaše mišljenje o tome kako ste se izborili za poverenje dobrotvora širom sveta a pre svega Srba?

Igor Rašula:Istina je da smo u proteklom vrednom i upornom desetogodišnjem radu stekli poverenje srpskog naroda u matici, regionu ali pre svega u dijaspori kroz stotine sprovednih akcija pomoći ugroženim porodicama. To poverenje i podrška koju imamo ipak nije nešto što traje večno, već je skoro svakodnevno na proveri i ispitu, kako kod starih tako i kod novih donatora. Jako je važno da ljudi budu u mogućnosti da provere gde, kada i kako se troše prikupljene donacije jer u humanitarnom radu i delovanju ne sme da bude nikakvih tajni niti skrivenih informacija. Sve aktivnosti koje preduzimamo za pomoć porodicama, prikupljanju i trošenju sredstava su transparentne i uvek otvorene kontroli i proveri, pre svega putem našeg zvaničnog sajta www.srbizasrbe.org i naše popularne fejsbuk stranice www.facebook.com/srbizasrbe. Tu su i mesečni izveštaji koje obavezno šaljemo svim donatorima.

Dijaspora: Prateći Vaš rad, poznato nam je da ste imali problema da deo organizacije bude u Beogradu. Kakva je situacija danas, nailazite li na razumevanje vlasti u Otadžbini i otadžbinskim zemljama?

Igor Rašula:Na žalost, odnos sa predstavnicima države u Otadžbini i regionu se nije mnogo promenio, ni pozitivno ni negativno. Sa naše strane pokušavamo da stupimo u kontakt i uspostavimo saradnju sa predstavnicima lokalne vlasti u opštinama, ministarstava u Srbiji i Republici Srpskoj, ali do sada nije bilo nekih konkretnih razgovora na brojne otvorene teme sa kojima se susreću socijalno ugrožene porodice ali i celokupan srpski narod. Nadamo se da će sadašnje i neke buduće vlasti imati više razumevanja i spremnosti da se uključi u projekte naše organizacije koje za cilj imaju direktnu i konkretnu pomoć srpskim porodicama a pre svega njihovoj deci. Svakako, moram istaći činjenicu da smo 5. marta ove godine dobili dugo traženi humanitarni SMS broj (7763) u Srbiji, gde smo pre svega dobili podršku od kompanije Telekom Srbija, ali i Telenor i VIP. Ovakav vid podrške od strane državne kompanije Telekom Srbije ali i privatnih Telenor i VIP je za svaku pohvalu i zahvalnost, jer će nam upravo takav vid doniranja omogućiti da u narednom periodu pomognemo još više porodica kojima je pomoć preko potrebna.

Dijaspora: Ovaj časopis je uz Vašu organizaciju od početka. Kako svojim radom skrećete pažnju šire srpske javnosti da se primetiti da Vam mediji u Otadžbini sa nacionalnim frekvencijama ne okreću leđa. Primećuje li se to i u rezultatima Vašeg rada u Otadžbini sa stanovišta prikupljanja sredstava ili se povećava broj porodica u stanju socijalne pomoći koje Vam se obraćaju?

Igor Rašula:Podrška časopisa Dijaspora našoj organizaciji bila je i više nego značajna, pogotovu na samom početku našeg humanitarnog rada i delovanja. Što se tiče medija u Otadžbini sa nacionalnim frekvencijama stvari se menjaju u pozitivnom pravcu, ponajviše zahvaljujući spremnosti i samoinicijativi novinara da nas pozovu u goste i predstave sprovedene i planirane projekte organizacije. Najprisutniji u medijima smo bili tokom prošlogodišnjih majskih poplava kada smo organizovali i distribuirali veliku pomoć poplavljenim porodicama u Republici Srpskoj i Srbiji u vrednosti preko pola miliona evra. Naša sve veća prisutnost u medijima svakako se odražava i na porast u prikupljenim donacijama ali i drastičan porast u broju ljudi i porodica koje nam se obraćaju za pomoć.

Dijaspora: Opredjeljenjem da pružate materijalnu podršku Srbima u zemljama na Balkanskom poluostrvu, Vaša organiozacija je na najlepši mogući način oživotvorila Šantićev stih: I svuda gdje je srpska duša koja/ Tamo je meni Otadžbina moja. Kako dolazite do izbora ljudi koje pomažete?

Igor Rašula:Do izbora porodica kojima pomažemo dolazimo na razne načine. Počev od informisanja putem medija, zatim kontakta sa sveštenicima i monasima Srpske pravoslavne crkve na području lokalnih eparhija, preporukom prijatelja i donatora naše organizacije, kao i direktnim molbama koje dobijamo od samih porodica. Trudimo se da stignemo do najudaljenijih krajeva u kojima žive srpska deca a kojima je pomoć naše organizacije potrebna. Na žalost, ne uspevamo da pomognemo sve ljude koji nam se obraćaju za pomoć i zato smo često prinuđeni da uputimo porodice na druge organizacije sa kojima takođe sarađujemo ili na organizacije za koje znamo da pružaju potrebnu pomoć ljudima. Radimo i trudićemo se da u budućnosti još više povećamo pomoć srpskom narodu širom Balkana, kako bi i očuvali oživotvorene Šantićeve stihove.

Dijaspora: Da li ste u godinama koje su iza Vas uspeli ostvariti saradnju sa nacionalnim humanitarnim organizacijama zemalja u kojima djeluje i Vaša organizacija?

Igor Rašula:Svakako da smo u dosadašnjem dobrotvornom radu uspostavili kontakt i saradnju sa brojnim srodnim humanitarnim organizacijama sa kojima smo zajedno obezbedili jako veliku pomoć za srpski narod širom Balkana. Sarađujemo aktivno sa preko 50 organizacija u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, BJR Makedoniji i brojnim srpskim zajednicama i dobrotvornim organizacijama širom sveta. Rezultati takve saradnje su desetine hiljada pomognute siromašne dece.

Dijaspora: Spomenuli ste sveštenike i monahe SPC. Kako, inače, ocenjujete saradnju sa Pravoslavnom crkvom u celini?

Igor Rašula:Saradnja naše organizacije sa Srpskom pravoslavnom crkvom je veoma aktivna i konkretna, pogotovu na prostoru Kosova i Metohije, Raške oblasti, Crne Gore i Krajine i to u vidu pribavljanja informacija o porodicama kojima je pomoć potrebna, zatim nabavku i distribuciju neophodne pomoći. Kao što sam napomenuo, saradnju održavamo i sa svešenstvom i monaštvom, jer svako u svom reonu i oblasti ima bolji pregled situacije, infrastrukturu, organizaciju rada i pomoći ugroženim porodicama. Na primer, na prostoru Metohije najviše sarađujemo sa bratstvom manastira Visoki Dečani, u Crnoj Gori sa bratstvom manastira Ostrog, u Krajini sa bratstvom manastira Oćestvo i Krka, u Raškoj oblasti sa brastvom manastira Đurđevi Stupovi. Svakako da neophodnu podršku i blagoslov dobijamo od nadležnih episkopa u određenom kraju gde planiramo pomoć. Takođe, veliku podršku i pomoć dobijamo od lokalnih sveštenika SPC koji su još više prisutniji u narodu i imaju informacije kome je i kakva tačno pomoć neophodna. Povrh svega, naša organizacija radi sa blagoslvom Patrijarha srpskog gospodina Irineja od 2011. godine.

Dijaspora: Vaša organizacija, na početku, ukazala je na problem nataliteta u srpskom nacionalnom korpusu. Opredelili ste se da materijalno pomažete porodice koje imaju petoro i više dece. Time ste preuzeli deo posla koji je država trebala da ne kažemo morala osmisliti i provoditi u život. Utisak je da je ovaj vid Vaše pomoći otišao u drugi plan. Šta je razlog, povećan broj srpskih familija koje su u stanju socijalne pomoći pa sredstva nisu dovoljna za svekolike potrebe ili je razočaranost aktivista organizacije što nailaze na nerazumjevanje vlasti u matičnoj zemlji Srba kao i u drugim zemljama gdje žive Srbi?

Igor Rašula:Primarni cilj pomoći naše organizacije i dalje je usmeren ka porodicama sa petoro i više dece širom srpskih zemalja. Kako organizacija raste i razvija se, tako uviđamo sve veću potrebu da kriterijume po pitanju broja dece spuštamo i korigujemo a opet sve u cilju pružanja pomoći što većem broju porodica kojima i najmanja pomoć naše organizacije predstavlja ogromno rasterećenje od svakodnevnih potreba, rashoda i troškova koje imaju oko dece i domaćinstva. Svedoci smo da su brojne porodice koje smo pomogli nakon naših akcija pomoći dobili po još jedno ili dvoje dece u porodici i time dokazali da je naša pomoć zaista bila celishodna i na dobrobit porodice ali i čitavog srpskog naroda koji je, kao što znate, u ubrzanom izumiranju. Trudićemo se da našu organizaciju uz pomoć donatora i prijatelja širom sveta još više proširimo i ojačamo kako bi smo se uhvatili u koštac sa mnogobrojnim problemima i iskušenjima pred kojima stoje na hiljade socijalno ugroženih višedetnih porodica ali i celokupan srpski narod.

Razgovor vođen polovinom marta 2015. godine kada je i objavljen