listovi5433cirN
svN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

Troje studenata srpskog porekla započeće specijalističke studije u Švedskoj uz finansijsku podršku fonda ”Rajko i Maj Đermanović”. Stipendije su dobili Ivana Ivković, Ivana Bratić i Tijana Martinović. Prema testamentiranoj poslednjoj volji Rajka Đermanovića, osnivača fonda, u izbor studenata uključene su dve akademije – srpska (SANU) i švedska (KVA). Mada je fond utemeljen davne 1977. godine za njegovo postojanje nije se znalo sve do objavljivanja rubrike ”Istraživačko novinarstvo” u našem dvojezičnom švedsko-srpskom časopisu za kulturu koji u januaru 2008. godine obele žava desetogodišnjicu postojanja. Tada je, uz rasvetljavanje životnog puta Rajka Đermanovića, časopis objavio da fond raspolaže sa preko 2,5 miliona kruna i da je dodeljivo pola miliona kruna. Tek nakon «otkrića novinara i saradnika Dijaspore», kako su pisali mediji u Otadžbini prenoseći Dijasporinu rubriku, usledili su kontakti između dve akademije i došlo je do aktiviranja fonda «Rajko i Maj Đermanović». Molbe za stipendiju iz fonda «Rajko i Maj Đermanović», prema odluci osnivača fonda, podnose se SANU koja utvrđuje predlog kandidata a izbor stipendista vrši Švedska kraljevska akademija nauka. Tako su izabrani i prvi korisnci sredstava iz fonda – ukupno 175 hiljada kruna. Ivana Ivković nastaviće studije skandinavskih jezika, Ivana Bratić će doktorirati na Karolinskom institutu a Tijana Martinović stipendiju je dobila za studije međunarodnog prava na Univerzitetu u Stokholmu.

U časopisu “Bratstvo”, koji izdaje društvo “Sveti Sava” iz Beograda u odeljku koji je posvećen Srbima u rasejanju, objavljeno je više priloga iz vašeg časopisa što me kao studenta skandinavskih jezika na Univerzitetu u Beogradu zainteresovalo i obradovalo saznanje da postoji takav časopis. Posebno to mogu reći za informaciju o fondu «Rajko i Maj Đermanović», jer se u “Bratstvu”, pojavila i detaljna informacija o tome. Usudila sam se da se javim na konkurs koji je potom raspisala Srpska akademija nauka i umetnostiza stipendiju iz ovog fonda. Vest da sam prvi dobitnik stipendije izuzetno me je obradovala. Ostvarila sam san kakav imaju mnogi mladi ljudi i studenti iz Srbije. Sasvim sam sigurna da ne bih bila stipendista ovog fonda da nije bilo razumevanja i velike podrške ljudi iz društva „Sveti Sava“, Srpske akademije nauka i umetnosti, Švedske kraljevske akademije nauka i naravno vašeg časopisa, jer da vi niste pisali o fondu «Rajko i Maj Đermanovi» o njemu se ne bi još uvek ništa znalo - izjavila je za elektronsko izdanje «Dijaspore» Ivana Ivković, studen četvrte godine grupe za skandinavske jezike i književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu koju je vest da je postala stipendisa zatekla ovde, na Univerzitetu u Stokholmu.

Širu informaciju o fondu «Rajko i Maj Đermanović» kao i kriterije za dodelu stipendije možete pročitati i u elektronskom izdanju «Dijaspore»