listovi5433cirN
svN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

Kako učiniti evropsko kulturno nasleđe pristupačnim svima?

Deset miliona knjiga fotografija, filmskih i novinskih isečaka biće dostupno javnosti preko internetportala Europeana (http://www.europeana.eu) najkasnije 2010. godine. To je cilj Evropske komisije, stoji u saopštenju koje je «Dijaspora» dobila od Evropske komisije u Švedskoj. No ova plemenita zamisao se spotiče o probleme nejedinstvenih evropskih propisa o autorskim pravima. Sad Komisija organizuje otvoreno savetovanje kako bi se prikupila mišljenja o tome kako bi mogao da se reformiše evropski sistem autorskih prava. 
Digitalna biblioteka Europeana postoji nepunu godinu dana i za to vreme (od novembra 2008) udvostručio se broj dostupnih dela i iznosi 4,6 miliona naslova. Ali, postoji velika razlika u načinu na koji pojedine zemlje pristupaju digitalizaciji svog kulturnog nasleđa – Francuska, na primer, zauzima 47% u prostora Europeani, Engleska jedva 8%, Švedska preko 5%, a Italija malo više od 1%.

- Kad je reč o delima Džejn Ostin, na primer, Europeana navodi da su izložena na mađarskom. Mi bismo visoko cenili kad bi i britanske institucije mogle da ih izlože na engleskom, kaže Martin Selmayr, predstavnik Evropske komisije za pitanja IT i medija.

Ogroman deo dela koja se nalaze u evropskoj digitalnoj bibliotci više ne uživa zaštitu autorskih prava (u velikom broju zemalja zaštita ističe sedamdeset godina nakon autorove smrti). Nastavak rada na digitalizaciji se očigledno spotiče o zakone koji regulišu autorska prava.

- To pokazuje da Europeana sama nije u stanju da izloži Evropu na digitalnoj karti sveta. Moramo da sarađujemo kako bismo dobili zakone o autorskim pravima koji odgovaraju digitalnoj eri, kaže Vivijan Reding, član Evropske komisije zadužena za pitanja IT i medija.

Sad Evropska komisija lansira otvoreno savetovalište

Savetovalište će biti otvoreno do 15 novembra 2009. Evropska komisija postavlja, između ostalog, i pitanja: Kako učiniti dostupnim digitalizovane tekstove i slike za građane EU? Treba li saradnju poboljšati uključenjem dela sa zaštićenim autorskim pravima?

Vivijan Reding istovremeno komentariše Google-ov rad na digitalizaciji knjiga:
- Komisija pozdravlja diskusije između agencije Google i nacionalnih biblioteka Francuske i Italije o eventualnoj saradnji na izdavanju knjiga koje nisu zaštićene autorskim pravima, čime bi se ostvarila šira pristupačnost kulturnom nasleđu. Komisija bi želela da, kao rezultat saradnje na liniji Google - nacionalna biblioteka, knjige kojima je istekao rok zaštite autorskih prava budu pristupačne ne samo preko Google Book Search već isto tako preko web-stranica nacionalnih biblioteka i preko evropske digitalne bibliotekeEuropeana.