listovi5433cirN
svN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu
 


Beograd, snimak Agnete Bretan

Fotografija, jezikom dokumentarnosti, se pokazala još jednom kao idealni posrednik u komunikaciji medju ljudima i različitim kulturama. Inicijativa za razmenu fotografa iz nekoliko glavnih gradova evropskih zemalja, potekla je od Vlade Srbije. Cilj projekta koji se odvijao pod nazivom Primenjena nostalgija bio je predstavljanje Beograda i Srbije Evropi ali i promocija evropskih gradova u Srbiji. Odazvali su se umetnički fotografi iz Pariza, Praga, Lisabona i Stokholma. Putovali su u Beograd sa zadatkom da fotografski ovekoveče motive koji ih podsećaju na gradove iz kojih dolaze. U isto vreme srpski majstori fotografije putovali su u gradove u kojima oni žive tražeći sličnosti sa Beogradom. Održane su izložbe u Lisabonu, Parizu i Pragu i na kraju u Stokholmu. Naravno, bile su uzvratne izložbe i u Beogradu. Projekat Primenjena nostalgija završava se polovinom decembra u Beogradu izložbom fotografija Stokholma odnosno Beograda. Beograd je fotografisala Agete Bretan a Stokholm Sanja Knežević.

 


Stokholm, snimak Sanje Knežević

 

---------
Dijaspora/Diaspora
Publikovano u novembru 2009.