listovi5433latN
svN
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

Легенда

(Сени мог брата Душана)

Легенде нису у књигама
Илијадама и Одисејама
Рађају се у засебности Духа
руком ваздуха написаног на
онтолошком
пергаменту времена
У Питагорином песку
На сред пољане где је млади Галоа
бранио част љубави
двобоја и математике
Легенде умиру у зору
журно
пролазећи кроз магична врата
разобручене историје
хербаријума
акваријума и провизоријума
ницања
одлазе да би остали
именима улица са
потписима необрисиве стварности
остављајући је будућности да их
чека
сачекује рађањем нове зоре
без њих
Са Годоом у возу
путују и шестаре светом илузије
У чијем собљу живе утетовиране у
својим знацима

(На Светог Архангела Михајла 2007. године)


Зоран М. Мандић, је рођен 20. августа 1950. године у Владичином Хану. Објавио је, у времену од 1971. године до данас, више књига песама. Прва књига носи наслов «Кораци сумње» (1971), док је пре две године објавио књигу «Мали (п)огледи». Објавио је књигу микро/есеја «Мали наслови» (2003.). Његови радови објављени су на италијанском и на македонском. Заступљен је у великом броју антологија и прегледа Српске поезије у земљи и иностранству. Живи и ради у Сомбору и Апатину. Члан је АИЦИЛ-а – Европског удружења књижевних критичара са седиштем у Паризу.