listovi5433cirN
svN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

Marija Hartanović: Srpsko blago na sigurnom mestu

Za vreme svog boravka u Hilandaru, Uspenjskičita rukopisni Životopis Svetog Save srpskog i njegovog oca Simeona Nemanje, koji je sastavio Domentijan, učenik Svetog Save. Uspenjski čita i njegovu štampanu verziju, koja je urađena u slavenosrpskoj štampariji u Beču 1794. godine. U svom dnevniku opisuje i crta skice ikona i predmeta religioznog kulta dok 14. januara prisustvuje prazniku Svetog Save. Sa posebnom radošću i radoznalošću, Porfirije Uspenjski proučava Hilandarsku biblioteku i među 18 hilandarskih jevanđelja, napisanih u periodu od 1270/2. do 1662. godine, pronalazi Miroslavljevo jevanđelje. 

Piše: Marija Hartanović

miroslavljevo jevandjelje

Dana 8. januara 1846. godine, u 14 časova i 40 minuta, vladika Porfirije Uspenjski (1804 – 1885), neumorni putnik i stručnjak za oblast Istorija istočnih crkava i grčke paleografije, prošao je kroz svetu kapiju manastira Hilandar.

Za vreme svog boravka u Hilandaru, on čita rukopisni Životopis Svetog Save srpskog i njegovog oca Simeona Nemanje, koji je sastavio Domentijan, učenik Svetog Save. Uspenjski čita i njegovu štampanu verziju, koja je urađena u slavenosrpskoj štampariji u Beču 1794. godine. U svom dnevniku opisuje i crta skice ikona i predmeta religioznog kulta dok 14. januara prisustvuje prazniku Svetog Save. Sa posebnom radošću i radoznalošću, Porfirije Uspenjski proučava Hilandarsku biblioteku i među 18 hilandarskih jevanđelja, napisanih u periodu od 1270/2. do 1662. godine, pronalazi Miroslavljevo jevanđelje.

U svom dnevniku on opisuje grafiju Jevanđelja i ističe zapletenost početnih slova, ini-cijala. Na kraju Jevanđelja Porfirije nalazi četiri postskriptuma koji svedoče o tome, da je Jevanđelje napisao Grigorije, pisar i prepisivač crkvenih knjiga kod kneza Miroslava.

Budući da je bio vatreni istraživač, Porfirije Uspenjski se interesovao za ličnost kneza Miroslava i za datum pisanja Jevanđelja. Upoređujući imena i datume, Porfirije dolazi do zaključka da je Miroslav bio rođeni brat osnivača Hilandarskog manastira Stefana Nemanje, i da je živeo u drugoj polovini 12. veka , pa je prema tome i Jevanđelje takođe napisano krajem 12. veka.

Razgledajući i čitajući Miroslavljevo jevanđelje, Uspenjski primećuje da su korištena glagoljička slova i zaključuje da je Grigorije znao glagoljicu. Takođe, Porfirije ističe da pravopis nekih reči u Jevanđelju nije crkvenoslovenski, nego narodni.

Dana 26. januara 1846. godine, Porfirije Uspenjski odlazi za Carigrad, odnoseći sa sobom i jednu istrgnutu stranicu iz Miroslavljevog jevanđelja.

Trideset devet godina kasnije (1885), Ruska akademija nauka obogaćuje svoju dragocenu kolekciju rukopisa nasleđem Porfirija Uspenjskog. Tu se nalazi posebna zbirka slovenskih dokumenata u kojoj i dokumenta iz manastira Hilandar.

U Kijevu je 1874. godine održana Arheološka izložba na kojoj su bile izložene i srpske starine, kao i predmeti iz zbirke Porfirija Uspenjskog – izložen je jedan list iz Osmoglasnika, štampanog u Mitropoliji Gračanice (1519), rukopis Jevanđelje Vukanovo, koji je nekad pripadao Biblioteci Svetog Pavla na Svetoj Gori,  kao i stranica iz Miroslavljevog jevanđelja.

Sada se ova stranica Miroslavljevog jevanđelja čuva u Nacionalnoj biblioteci Rusije u Sanktpetersburgu.

            Ovaj časopis je na jednoj od svojih naslovnih stranica (u broj 6, za 1998.) objavio minijaturu iz Miroslavljevog jevanđelja. U istom broju na švedskom jeziku objavljen je prilog književnika Milosava Popadića, koji danas živi u švedskom gradu Geteborgu, o Jevanđelju, pod naslovom Det äldste kyrylliska manuset (Najstariji ćirilični rukopis). Tu je Popadić pisao o tome kako je ruski sveštenik Uspenjski 1845/46. godine boravio u Hilandaru i kako je isekao nožem jednu stranicu iz pomenute knjige. Ta stranica se kasnije našla u Petersburškom muzeju  (Nedavno je vraćena u Srbiju – nap. Urednika).

            Urednik Dijaspore je, posredstvom Interneta, stupio u prepisku sa Marijom Hartanović koja je studirala jezike u Petersburgu. Veza sa Petersburgom ostvarena je, odavde iz Stokholma, preko web-stranice opštine Bajina Bašta. I, počelo je, zahvaljujući Marijinom razumevanju, traganje za istrgnutom stranicom iz Miroslavljevog jevanđelja. Tako je Dijaspora došla u priliku da objavi još jedan prilog o ovoj dragocenoj knjizi.

          Ova višeznačna priča objavljena je pod naslovom Srpsko blago na sigurnom mestu u prvom broju za 2000. godinu. Povest koju objavljujemo i ovde potvrdjuje kako je svet – zahvaljujući eri kompjutera, postao jedan veliki „komšiluk“ i kako se među nama, razvejanim po belom svetu, mogu i trebaju stvarati i jačati veze.    

Dijaspora/ Diaspora, godina II, 1999., broj 15

              Stokholm - Stockholm                  

Dvojezični švedsko-srpski časopis za kulturu

 

mir jevandjelje
To je to. 166. stranica iz Miroslavljevog jevanđelja

        Diaspora je na jednoj od svojih naslovnih stranica (broj 6, za 1998.) objavila minijaturu iz Miroslavljevog jevanđelja. U istom broju, na švedskom jeziku, objavljen je prilog književnika Milosava Popadića, koji danas živi u švedskom gradu Geteborgu, o Jevanđelju, pod naslovom Det äldste kyrylliska manuset (Najstariji ćirilični rukopis). Popadić je pisao o tome kako je ruski sveštenik Uspenjski 1845/46. godine boravio u Hilandaru i kako je isekao jednu stranicu iz pomenute knjige. Ta stranica se kasnije našla u Petersburškom muzeju kao deo zaostavštine monaha Uspenjskog.

            Urednik Dijaspore je, posredstvom Interneta, stupio u prepisku sa Marijom Hartanović koja je tada studirala jezike u Petersburgu. Veza sa Petersburgom ostvarena je, odavde iz Stokholma, preko web-stranice opštine Bajina Bašta. I, počelo je, zahvaljujući Marijinom razumevanju, traganje za istrgnutom stranicom iz Miroslavljevog jevanđelja. Tako je Dijaspora došla u priliku da objavi još jedan prilog o ovoj dragocenoj knjizi.

          Uoči Savindana 2019. godine, za vreme posete predsednika Rusije Vladimira Putina Srbiji, dva predsednika Aleksandar Vučić i Vladimir Putin sporazumeli su se, da Rusija vrati u Srbiju istrgnutu 166 stranicu (o kojoj smo pisali na samom kraju minulog veka). Srbija se obavezala da će vratiti Rusiji sedam slike umetnika Nikolaja Reriha (1874-1947) koje su u Srbiju stigle pre Drugog svetskog rata za izložbu u Beogradu.

          Fragmen Jevanđelja u Rusiji je čuvan kao jedan od najvrednijih artefakata. Bio je predmet brojih studija i disertacija što je doprinelo da najstariji ćirilični rukopis kod Srba postane poznat u naučnim krugovima. Od tada ne prestaje interesovanje srpske i svjetske kulturne javnosti za Miroslavljevo jevanđenje.

          Inače, Miroslavljevo jevanđenje je od 1979. godine kulturno dobro a od juna 2005. godine upisano je u UNESKO listu Pamćenje sveta. Dijaspora ali i Diaspora o Jevanđelju je objavila ovu višeznačnu priču na razmeđi vekova, 1999. i 2000. godine.

          Povest Srpsko blago na sigurnom mestu sa stranica Dijaspore potvrđuje kako je svet – zahvaljujući eri kompjutera, postao jedan veliki „komšiluk“ i kako se među nama, razvejanim po belom svetu, mogu i trebaju stvarati i jačati veze. 

                                                Beleška potiče iz fabruara 2019. godine