listovi5433cirN
svN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

Kako je Google proguglao ćirilicom?

Gotovo za svaki pojedinačni program na računaru može se uraditi prevod na željeni jezik i pismo, samo ukoliko ste za to raspoloženi. Tehničke prepreke za to su odavno prevaziđene, tako da je prevođenje internet stranica recimo, jednako ispisivanju prevoda na papiru.

Piše: Zoran Marinković

Meni je prošlog leta 2004. godine smetalo što trenutno najveći internet pretraživač na svetu, za svoju zvaničnu srpsku verziju ima latinično izdanje, pored svih mogućih „srpsko-hrvatskih” varijanti, koje su opet sve do jedne latinične.

Iz razloga pomenute smetnje, registrujem se tako kao prevodilac na Googleu i promenim kodni raspored srpskog prevoda sa latin-1 y UTF-8 (Uni-code). Krenuo sam, reč po reč, prevođenje sa pisma Ljudevita Gaja na pismo Vuka Stefanovića Karadžića. Iako sama stranica pretraživača sadržajem nije opširna, u pitanju je ipak obiman posao. Samo deo koji se odnosio na pretraživanje sadrži preko 1.600 fraza, a kod ostalih Google grupa i više od 3.000 pojedinačnih. U radu me zateče i godišnji odmor. Uspeo sam da prevedem oko 40–45% materijala koji sam planirao. Ostatak prevoda kanio sam da dovršim u toku narednih nedelja. Tako ja sa dozom grižnje savesti odem za Srbiju i u Kraljevo na odmor. Nekoliko dana nakon dolaska, ponovo sedam za računar sa namerom da prevedem još koju frazu. Tada, na moje veliko iznenađenje (i oduše-vljenje!), primetim da je gotovo do kraja urađen prevod pretraživača. Naime, prevodioci, koji su imali želju da srpska verzija pretraživača bude ćirilična, nostojali su i pre mene, ali izgleda da im je neko bio potreban za startni „signal“. Raduje me da sam ga baš ja „ispalio”.        

                                                Dijaspora/Diaspora, godina VIII, 2005., broj 46
                                                                                                              Dvojezični švedsko-srpski časopis za kulturu