listovi5433cirN
svN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu
Formule putovanja
(Sa Balkana´55)

I

Žalobni mrmor orača ispraća.
On to ne vidi. Njive puste.
Žalobni mrmor orača ispraća.
Za senkom senka se slama
i u nebeskom ambisu letnjem gubi se.

II

Dva para volova pod kapu nebesku stupiše.
Ništa gordo. A prašina gusta
Kao vuna. Škripucaju pisaljke insekata

Krdo izmršavljenih konja
ko siva alegorija kuge.
Ništa otmeno. A sunde prašti.

III

Bazdeći na štalu, selo s kerovima islabelim.
Uglednik partijski na pijaci
i na štalu bazdeće selo s kućom belom.

Njegovo ga prati nebo: visoko
i usko ko u minaretu.
Selo na strani krila progreznulih.

IV

Ta stara kuća upucala se posred čela.
Dva momčića pikaju u sumraku loptu.
Brzih odjeka neizbroj. – Kad, eto zvezda.

V

Dugo u mraku putujem. Svetluca nepokolebljivo
Moj ručni sat sa svojim majušnim sužnjem vremena.
Po prepunom kupeu tišina se nagruvnjava.
Zamiru livade u tami.

A onaj koji beleži dopola uronjen je u svoju sliku
i putuje, istovremeno krtica i orao.

Prepevao, Moma Dimić

Tomas Transtremer, dobitnik Nobelove nagrade za književnost za 2011. godinu, objavio je još jednu pesmu koja je nastala u Srbiji. Prepevao je, takođe, Moma Dimić; Crne planine
”Na narednom zavoju autobus ote se mrzlom hladu planine,/ njušku uperi ka suncu i pođe puzeći naviše./ Nabijen ko oko. Zatekla se tu i diktatorova bista,/ umotana u novine. Flaša krete od usta do usta./ Kod svakog narastao je beleg smrti, ali nejednakom brzinom,/ U planinama gore mora plavet dohvata nebo”.Tomas Transtremer svakako je jedan od najkosmopolitskijih i najznačajnijih švedskih pesnika dvadesetog veka. Uz brojne domaće i internacionalne nagrade, nosilac je i Evropske nagrade za književnost opštine Vršac (1990.). Na Balkanskom poluostrvu boravio je četiri puta. Napisao je dve pesme nakon poseta našim krajevima. O poeziji ovog pesnika Miodrag Pavlović je rekao: ”Transtremerova poezija je složena i privlačna u isto vreme. Čitao sam je u prevodima koji mi predstavljaju iskustva modernog života, presečena mnogim neočekivanim dijagonalama. Transtremer je moderan pesnik velikog formata.”
U prepevu Mome Dimića, Književna opština Vršac objavila je Transtremerovu poeziju na srpskom u knjizi nazvanoj po Transtremerovoj pesmi ”Formule putovanja”. Kulturni centar Beograda i izdavač ”Dijaspore”, 1998. godine objavili su knjigu ”Pet švedskih pesnika” u kojoj je izbor poezije, pored Tomasa Transtremera (41 pesma), i poezija Hari Martinsona, Artura Lundkvista, Gunara Ekelefa i Katarine Frostenson.


Diaspora/Dijaspora Stokhoplm, Dvobroj 83-84 (5-6)/ 2011.