listovi5433cirN
svN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu
Zamisli u Bollnäsu pada snijeg

Pada snijeg 
zamisli u Bollnäsu 
Zamisli u Bollnäsu pada snijeg 
Snijeg hladniji 
Snijeg drugačiji 
Snijeg Tužniji od svih znanih 
Snjegova svijeta

Snijeg pada na moje Godine 
Na Uspomene 
na sve što je nekada Cvjetalo u Meni 
i oko Mene 
dok sam bio ona mirisna Travka 
i Leptir

Još jednom se jedna Slika rastače 
dok pada Snijeg 
Zamisli 
Zamisli u Bollnäsu pada snijeg 
Snijeg koji cvijeta 
i boli Nas

Kao da ništa nisam 
Rekao 
Zamisli u Bollnäsu pada snijeg