listovi5433cirN
svN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

Beleška o devojčici

Telo ti more devojčice a ruke valovi
Oči boja vode iz kojih nevinost zrači
Čitav maj u kosi spava cvetni krugovi
Od tvog daha meni se u svesti mrači
Gledam: iz dlanova ti izleću galebovi
U tvojim mišicima oboreno sunce drema
Miruju srne u polju tvojih reči
Za tobom procvetavaju stabla bagrema
Telo ti more devojčice a u tvom stasu
Diše mala košuta dalekih predela
Ima nešto u pesku ima nešto u talasu
Od tvojih koraka i od tvoje nemirnoće
Ti bi sad odjednom mala moja biti htela
Zrela ko narandža ko južno voće.


Jovica Đurđić 

Pontus Lindgren

Jovica Đurđić je rođen 3. oktobra 1949. u Glogovici kod Doboja, Republika Srpska. Prozni je pisac i pesnik. Diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Član je udruženja književnika Srbije i Udruženja književnika Srpske. Objavio je šesnaest knjiga poezije i proze za decu i odrasle. Dve knjige pesama su bibliofilska izdanja, ”Njene oči i more” (Književni atelje Art, Malinska 2004.) koja je štampana u samo 21 primerak i ”Zvezde na uzglavlju” (Ars Poetica, Beograd, 2009.) iz koje potiče pesma Beleška o devojčici koju prenosimo u Poetskom slovu. Zvezde na uzglavlju čini svega 12 pesama koje na najbolji način reprezentuju Đuriđića kao pesnika. Ova zbirka poezije osvetljava celokupan pesnički opus Đuriđića. Pesme su objavljene ćiriličnim i latiničnim pismom. Knjiga je obogaćena slikama Olje Ivanjicki. Nije to jedina specifičnost ove zbirke poezije. Uz srpski jezik pesme su objavljene na još dvadeset jezika, pored ostalog i na švedskom. Pesme na švedskom jeziku objavljene su u prevodu Pontusa Lindgrena. Lindgren je rođen 1975. god. u gradu Ševde u zapadnoj Švedskoj. Diplomirao je na Slavistici na Univerzitetu u Upsali. Radio je kao lektor za švedski na Filološkom fakultetu na Univerzitetu u Beogradu i na Filološkom fakultetu na Univerzitetu u Sofiji. Prevodilac je sa srpskog, bugarskog i ruskog jezika, univerzitetski nastavnik i doktorant na Institutu za savremene jezike Univerziteta u Upsali. Njegov doktorksi rad posvećen je jezičkim sporovima kod Srba i Bugara u XIX veku.