listovi5433cirN
latN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

(Om bakgrunden till och följderna av de senaste terroristaktionerna i Kosovo läs specialrapporten, som Belgradtidningen Politikas journalist Radivoje Petrovic skrivit för Diaspora).

De albanska terroristers förföljelser på Kosovos serber förra veckan är första exempel på etnisk rensning i Europa i ett område som befinner sig under den internationella styrkans protektorat.

- Ett sådant slags våld är i grund och botten etnisk rensning som bör hejdas. I Kosovo härskade massans våld och kriminella gärningar i två dagar (den 15 - 17 februari 2004 anm.red.) , uttalade amiral Gregory Johnson, befälhavaren för Natostyrkona i Sydosteuropa, strax efter våldsamheternas explosion våldet på Balkan. Han betonade att attackerna i provinsen var "orkestrerade" samt att händelseförloppet tyder på att det finns våldets "organisationsmodell".

Under den vilda folkarmassans terror över hela Kosovo och Metohija, dödades, enligt den internationella styrkans officiella siffror, 28 människor, drygt 600 skadades och mer än 7000 serber var tvungna att lämna sina hem. Mer än 400 serbiska hus förstördes, 30 kyrkor och kloster och övriga kulturhistoriska minnesmärken vandaliserades, förstördes eller brändes, många serbiska kyrkogårdar grävdes igenom..

- Den albanska nationen bedrar sig starkt om den tror att man genom orkestrerat våld kan uppnå sina önskemål hos det internationella samfundet. Den kommer att vara mycket längre bort från sitt mål jämfört med hur det är nu, underströk NATO:s generalsekreterare Jaap de Hoop Scheffer.

Genom en synkroniserad, välgenomtänkt, och mycket brutal aktion, som inte ens besparade gamla, sjuka och hjälplösa, rensade albanska terrorister etniskt Gnjilane, Urosevac, Prizren, Djakovica, Pristina, Obilic, Kosovo Polje och många kringliggande byar. I dessa städer i Kosovo finns inte en enda serb kvar. Före de här händelserna bodde i Pristina enbart 200 serber. Genom att man drev bort dessa satte man punkt på den etniska rensningen i provinsens huvudstad, som började i och med den internationella styrkans ankomst. Samtidigt har Pristinas befolkning, som 1999 hade 250 000 invånare, fördubblats under de fem senaste åren. Pristina har nu en halv million invånare - uteslutande etniska albaner.

Europarådet uttryckte sin bestörtning över det faktum att de albanska ledarna "inte klart och otvetydigt fördömde våldet riktat mot serber" i provinsen. Tvärtom, genom uttalandet att man "inte har för avsikt att gå på gatorna för att stoppa [den egna folkgruppens] rättmätiga vrede" ställde sig Kosovoalbanernas ledare på terrorismens och våldets sida.

En betydande majoritet, mer än 70 % av medlemmar av Kosovos skyddskår deltog på terroristernas sida. Det rör sig om den före detta UCK:s styrkor, ihågkomna för strider med den serbiska befolkningen och säkerhetsstyrkorna, som efter den internationella styrkans ankomst kamouflerade sig i skyddskåren och är tänkt att vara den lokala garanten för säkerheten av alla invånare i provinsen.

Veton Suroi, Kosovos oberoende intellektuell och grundaren av Pristina-tidningen "Koha ditore", bedömde att nuvarande våldet i Kosovo och Metohija är "organiserat från den albanska sidan, med syftet att skrämma och driva bort den serbiska befolkningen genom att förstöra deras hus och kyrkor". Därmed faller hela teorin om serbers påstådda skuld till att tre albanska pojkar drunknade i Ibar, vilket albanska terrorister användes som förevändning för tre dagars blodiga orgier i hela Kosovo och Metohija.

Uppgifter om att det från våldets början alla privata affärer i caféer i Pristina var stängda, liksom att man sedan tjugo dagar tillbaka inte kunde hitta en enda albansk köpman på marknaderna i Zagreb, dit de sedan urminnestider dras, förklaras med omfattande förberedelser bland albanerna för Kosovos väpnade kamp i vår.

Avsikten att sudda bort alla spår av etniska serbers närvaro i Kosovo och Metohija eskalerade genom förstörelse av 30 kyrkor och kloster, varav de flesta hör till väldens skatt av det medeltida kristna Bysansarvet, varför de också är under UNESCO:s skydd. Förstörelse av Den Heliga Gudmodern Ljeviskas kyrka, som härstammar från 1300-talet, Heliga Frälsningens kyrka från 1300-talet eller Devic-klostret, en av de största serbiska helgedomar, som försvann i lågorna efter att danska KFOR-bataljonen övergivit den, är bara en bråkdel av brottet mot den europeiska kulturen och civilisationen, vars prydnad var minnesminnesmärken och helgedomar, som systematiskt förstördes under alla fem år av den internationella truppens närvaro i provinsen. Före den senaste etniska rensningen i Kosovo och Metohija, var redan 115 kyrkor och kloster förstörda, och i och med dessa 30 är det således nästan 150 förstörda religiösa byggnader.

De överlevandes vittnesmål om våldsvågen där hus brändes, kyrkor förstördes, kyrkogårdar grävdes igenom och människor som befanns på plats dödades bekräftar mest illustrativt slutsats som majoriteten av övervakare från väst drog, nämligen att "Kosovoalbanerna vägrar inte bara att leva tillsammans med serberna utan inte ens vid sidan av dem". Ett sådant händelseförlopp kräver en ny lösning för Kosovo och Metohija.

"Nuvarande blodiga strider är följden av att UN, NATO, EU och OEBS i grunden misslyckats, eftersom de i fem år simulerade framgångsrikt genomförande av Resolution 1244, medan i verkligheten läget blev oförändrat", sade UN:s före detta representant för mänskliga rättigheter Jiri Dintsbir.

Nu talar man allt högre om delningen av Kosovo, om illusionen i det multietniska konceptet, som man trots allt fortfarande håller sig fast vid. Men just nu är det viktigaste att de fördrivna återvänder till sina hem, och att de internationella garanterna för Kosovo och Metohija visar att det i Europa är omöjligt och brottsligt att uppnå politiska mål med våld och terrorism.

-Sträng bestraffning av alla som ser sin framtid i den etniska rensningen får inte utebli, betonade dr Erchard Busek, EU:s samordnare för Sydosteuropa.