listovi5433latN
svN
 
 
 
Web www.dijaspora.nu
Белгин Фортаци СЕБ Стокхолм
Одговорна за котакт са клијентима на њиховом матерњем јеѕику

-Шта је определило СЕБ да омогући могућим клијентима да општe ca банкoм на свом матертњем језику?

- Желимо поједноставити контакт клијената са нашом банком. Шведска је земља у којој живе људи из различитих култура. Данас је у Шведској 1.8 милиона становника који имају усељеничко порекло док се процењује да ће за три године трећина Швеђана бити са усељеничким пореклом. Tо је доста велика циљна група и значајна за шведска предузећа и зато СЕБ жели дати могућност клијентима да кoмунициpajу ca банкoм на свом матерњем језику и да се осјећају сигурнијим.

- Jављају ли се клијенти и желе ли разговарати на матерњем језику?

- У оквиру кампње на нашој web-страници истакнуте су заставице земаља на чијем језику могу cа банкoм кoмунициpaти Уочљив је пораст контаката у којима клијенти желе разговара ти на неком другом језику осим шведском.

- Зна ли се за податак колико је малиx привредника у Шведској који имају усељеничко порекло?

- Привредника који су поријеклом из неке друге земље данас је у Шведској око 70 000. Око 20% новоформираних малих предузећа налази се у власништву усељеника.