listovi5433cirN
svN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu
Dijaspora br.11 12.1999
Kako se bliži kraj ovome veku, sve češće mi na um dolazi jedna narodna priča iz Bjelopavlovića.
 
Piše:Dragan Lakičević
 
Djelio Bog vjekove – kazuje priča.
Cjedi na prestolu, a oko njega sakupili se sveci i apostoli, pa im on daje vjekove – ovome ovaj, onome onaj vijek. Đavo, tipatnik, snuždio se u prikrajku, pa će odande reći.
- A koji ćeš meni, Gospode?
Bog, kao Bog, razmisli. Poćuti. Pa kaže:
- Tebi! Tebi evo dvadeseti vijek!
Eh, stara priča i knjige! Sve u njima stoji, odavno. Samo što niko ne čita.
Da li će, kad istekne XX vek prestati taj Đavolov uticaj na vreme? Ako bar u narodne priče verujemo.
Možda je baš tu nada, da je priča istinita.
Da će XXI vek pripasti kakvom drugom svecu i apostolu, boljem od nečastivog kome Bog – po narodnom verovanju – beše dodlio naše stoleće.
Zato našoj deci želim bolji i srećniji vek koji dolazi.
                                               
 
 
 
Dijaspora/ Diaspora, godina II, 1999., broj 11-12
                                                                                                            Stokholm – Stockholm
                                 &