listovi5433cirN
latN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

Jovan Rajs är ett känt namn och en auktoritet i Sverige, särskilt inom det rättsmedicinska området. Han har blivit känd genom rättsliga processer som har väckt stort interesse hos allmänheten, såsom fallet Osmo Vallo och Lasermannen. Med rätta är den numera pensionerade professorn vid Karolinska institutet av den svenska pressen omnämnd som ombud för de tystade . Jovan Rajs är idag återigen uppmärksammad, men denna gång inom kulturen, och inte av den del av allmänheten som endast följer krönikor från tingsrätten.


Jovan Rajs spelar själv huvudrollen i sin pjäs "Har du träffat Hitler".

Orsaken är teaterföreställningen ”Har du träffat Hitler?”. Föreställningen är inspirerad av texterna från två av Jovan Rajs böcker som handlar om Förintelsen, ”Har du träffat Hitler?” samt hans första verk, ”Ombud för de tystade”, som även finns utgiven på serbiska av förlaget Partenon ; ” Opunomoćenik učutkanih ” .

Jovan Rajs är född år 1933 i ett land som inte längre finns och som då hette Jugoslavien. Hans födelsestad hette Veliki Berčerek, dagens Zrenjanin. Denna stad i Vojvodina har, precis som hela Balkan, ett stormigt förflutet och dess karta är omritad många gånger. I sitt autobiografiska verk skriver Rajs att den här staden, före första världskriget, hade namnet Nagy Becskerek. Eftersom Österrike-Ungern, inom vars gränser staden då låg, upplöstes efter första världskriget och Jugoslavien uppstod blev staden omdöpt till Veliki Berčerek, vilket lät mera serbiskt och mindre ungerskt.

Jovan Rajs är alltså född i den staden, men uppväxt i Petrovgrad, när samma stad blev uppkallad efter kung Petar I.

”Under våren 1941, när tyskarna marscherade in och ockuperade Jugoslavien, blev stadens namn förtyskat till Gross Betschkerek. Efter det att staden blev befriad från tyskarna fanns avsikten att stryka alla tyska namn samt gamla kunganamn och man valde namnet Zrenjanin, efter en orädd partisan”, skriver Rajs, och tillägger att endast Gud vet vad staden kommer att heta när han dör.

I och med ockupationen av Jugoslavien och tyskarnas intåg upprättades arbetsläger och tillfälliga läger för judar och serber. I staden levde det då 1278 judar, enligt minnesplattan upprest på den byggnad som användes som ett tillfälligt läger. Därifrån transporterades man vidare till dödslägren. Endast 38 judar från Zrenanjin överlevde kriget. En av dem var Jovan Rajs, den enda överlevande medlemmen av den talrika familjen Rajs.

Eftersom två av Rajs verk på svenska då och då har tilldragit sig uppmärksamhet, har han gärna svarat på inbjudan att tala om sin tid i Förintelsens inferno. Ofta har han i skolorna fått svara på nyfikna elevers fråga, ”Har du träffat Hitler?”. Det är också förklaringen till titeln på det andra verket skrivet av den ansedda professorn. Jovan Rajs båda böcker är svåra att släppa ifrån sig när man väl börjar läsa dem. Författaren minns livligt forna dagar och år, han utmålar dem trovärdigt och bara när det verkligen behövs gör han snedsteg till den här tiden, för att med sin levnadshistoria lämna ett starkare budskap om ondskans djup. Jovan Rajs två verk är ett stort och verkligt bidrag på den fronten.


Jo, jag träffar Hitler fortfarande. Varje dag, svarar Jovan Rajs på pjäsens fråga. Här är han omgiven av skådespelerskorna Kim Rhedin Hüttner och Katarina Hellgren (här kan du skriva namnen på skådespelerskorna).

Manusförfattarna har gjort ett kunnigt urval av texterna och klätt dem i musik och sång från Jovan Rajs mödosamma barndom. Musiken i föreställningen gjorde så att ensemblen, med Rajs själv i huvudrollen, lättare och mer effektfullt kunde återge allt det som Jovan Rajs har upplevt och genomlevt. Det sjöngs och spelades låtar på tyska, engelska, ungerska, polska , serbiska, hebreiska och jiddisch.

Det är en lycklig omständighet att Rajs livshistoria, som är omsatt i endast två böcker, för närvarande hoppas vi, inte har gått obemärkt förbi. Teater Lederman i Stockholm, i samarbete med Sensus, har iscensatt pjäsen. På manusbearbetningen och framförandet arbetade, tillsammans med upphovsmannen, Kim Rhedin Hüttner och Jan Simonsson. I uppsättningen uppträder även sångerskan Katarina Hellgren. Förställningen är regisserad av Jurij Lederman. Allt som allt är det en imponerande föreställning i vilken författaren och skådespelaren femtio år senare återvänder till koncentrationslägret Bergen-Belzen.

På teater Ledermans intima scen ställer radioreportern (Kim Rhedin Hüttner) frågan:

- Professor Rajs, nynazistiska rörelser växer i Europa. Politiska partier med rötter i nazismen tar plats i maktens korridorer. Hur känns det? Hur tänker ni om detta?

Hjälten i föreställningen, Jovan Rajs, skakar uppgivet på huvudet som svar.

Till sist, professor Rajs, så har vi en fråga från våra yngsta lyssnare, sade radioreportern. Deras fråga är: ”Har ni träffat Hitler”.

- Jag träffar Hitler fortfarande. Varje dag. När någon vill ta makten över fria människor och trycka ner dem för att de har en annan hudfärg, en annan tro eller kommer från en annan kultur. Hitler lever kvar genom all slags fundamentalism. Hitler lever kvar i bristen på respekt för varje människas unika värde.

Miloš Drašković

Text på serbiska