listovi5433cirN
latN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

Poeter och konstnärer tillsammans

En poetisk och konstnärlig bild av vardagen
Multiprojektet "Systemets sönderfall" ("Raspad sistema") började som ett samarbete mellan bildkonstnärerna Milica Rakic och Sejma Prodanovic, samt poeten Dragana Mladenovic. De tre utforskar sin egen individualitet genom den moderna kulturens problematik. Dragana Mladenovics texter och Sejma Prodanovi_s och Milica Rakics bildkonst sammanknyter vardagens poetiska och konstnärliga uttryck och överför vardagsföremål (en tandkrämsförpackning, ett dokument) och "opoetiska" motiv till konstens värld. I det här projektet uppfattas inte sönderfallet som destruktion, utan som dekonstruktion. Inget från diskursens område förkastas, utan visas upp som något isärplockat, som ett kollage, hopsatt, öppet för förändring.
Känslor på säsongsrea
I projektet "Systemets sönderfall" utvecklar Dragana Mladenovic det poesiprogram, som inleddes i den förra diktsamlingen "Där finns inte en gnutta poesi" ("Nema u tome nimalo poezije"). Tanken att läsekretsen är mätt på "Miljkovic-poesi" och att det är nödvändigt att låta dikterna "landa" och att byta ut sammanvävda metaforer med "alldagliga" livsmotiv har verkligen kommit till uttryck i "Systemets sönderfall". Förutom innehåll och tematik, så underkastas också diktformen dessa förändringar, liksom språket, som har anpassats för den moderne läsaren. Sönderfallet och dekonstruktionen kan också märkas i tolkningen av "här" och "nu", men fortsätter också in i den inre känslo- och själsvärlden hos varje enskild individ. Känslorna är hos henne på säsongsrea, men det som utgör någons verkliga liv omvandlas till "Några fragment" ("Nekakvi fragmenti").

Milica Rakic, Pasos/Pass
En konstresa med rött pass 
Milica Rakic ställer ut kollagefotografier som utgörs av sidor ur ett gammalt SFRJ-pass i kombination med olika material (gummi, vax, osv.). Ett visuellt spel uppnås genom att papperets textur, visumstämpel och naturmaterial vävs ihop och man får en bild av den symboliska process som ger sig till känna i dokumentet i form av en identitetsföreställning. Genom att den manipuleras, så ändrar den innebörd och blir till ett konstverk. Med sina arbeten hävdar upphovskvinnan att händelser och personer från det förflutna inte har något egenvärde, utan att de determineras och konstitueras inom ett semiotiskt nät i vilket händelserna och personerna finner sin plats.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sejma Prodanovic, Tandborstar
Verkligheten i en genomskinlig låda
I Sejma Prodanovics verk uttrycks återvinningstanken genom användande av förpackningar och papper. Plastförpackningar till tandborstar återbildar hon på ett särskilt, tydligt sätt genom att skapa bilder som genom sin form, färg och sitt material kvarlämnar ett intryck av tilldragande, attraktiv och mottaglig visualitet. Detta informella och lekfulla yttre fungerar som en mask bakom vilken döljer sig ett annat, ofta oväntat, innehåll. I sin genomskinliga förpackning ordnas verklighetens delar i nya helheter och skapar en associationslek. Visuella metaforer skapas som är öppna för allehanda tolkningar. Bakom de schabloner där vi passar in och där vi alla är lika ligger våra olikheter dolda.
 
 
 
 
 
 


Tre, Fyra. Nu! (Tri, cetiri.Sad!)
Samarbete börjar med "s"
Alldeles av en slump så kom vi tre ­ två konstnärer och en poet ­ en lördagskväll fram till en fantastisk insikt: vår konstnärliga-litterära poetik sammanfaller fullständigt. Det magiska ord som knöt oss samman var "alldaglighet". Medan Milica Rakic "knyckte" dokument ur den sönderfallna serbiska vardagen, så gjorde Sejma Prodanovic kollage av återvinningsföremål och jag noterade meningar och intryck som jag samlade på gatan, i förbigående. Värdelösa föremål och lösryckta ord och känslor fick en helt ny mening i och med det konstnärliga betraktandet och avbildandet. Vår slutsats var att vi talar samma språk och att vi betraktar den brokiga omvärlden på liknande sätt.
Av Dragana Mladenovic

Eftersom jag innan den här lördagskvällen hade sökt efter en utgivare, och Sejma och Milica hade en idé om att en utställnings öppnande inte behöver betyda dess början och slut, så kom lösningen av sig själv. Idén om en bok, en art book eller en poesikatalog, kom sig inte av en strävan efter att till varje pris vara originell, utan tanken var att det var på tiden att den serbiska allmänheten erbjöds en intressant föreningspunkt mellan två konstarter. Man måste naturligtvis ha i åtanke det oroväckande minskande intresset för poesi, poeterna här har kvävt det genom att upprepa redan skriven poesi. Det har hos allmänheten skapats ett klimat av att "poesi är det ingen som läser", i bokhandlarna "är det ingen som köper poesisamlingar" och hos de större utgivarna "lönar det sig inte att ge ut poesi som ingen köper och inte läser", men poesin går sin egen väg. Med boken "Systemets sönderfall" så fortsätter vi tre på egen hand, utan utgivare, för att visa att man trots allt kan nå fram till publiken också längs en annan väg. 
Sejmas och Milicas verk, med sin poetiska rytm, fick en ny betydelse och mina dikter fick, i den nya konstnärsmiljön, en ideal artikulation.
Genom att iaktta den plats och den tid där vi befinner oss, liksom den tematik som upptar oss, så hittade vi utan att tveka namnet på projektet. Allt annat blev som det blev. Simpelt som "s".
_________________________
DIASPORA/Fakta

Sejma Prodanovic föddes i Zemun 1981. Hon har tagit examen vid konstfakulteten i Dusana Otasevics klass på Konstakademien ALU i Belgrad. För närvarande håller hon på med en magisteruppsats: "Konst- och medieteori". Hon tillhör konstföreningen ULUS. Hon företrädde Serbien-Montenegro på Bildkonstolympiaden "Artiada" i Aten 2004. Hon har deltagit i flertaliga konstkolonier och utställningar.
Egna utställningar: "Tapeter" ("Tapete") på Sok galerija Art klinika i Novi Sad; "Systemets sönderfall" ("Raspad sistema") på galleriet Cirkus SKC i Belgrad och galleriet "Dvoriste" i Pancevo; "Penelopa" på galleriet "Marko K. Gregovi_" i Petrovac; "Reseskildring" ("Putopis") på Stadsgalleriet i Smederevo; "Punktum" på galleriet Stari grad i Kotor; "Återvinning" ("Re-ciklaza") på galleriet Stara kapetanija i Zemun.
Grupputställningar i urval: XIII International Art Biennial i Vila Nova de Cerveria i Portugal; International Mini Print i Sarajevo; IV Biennial de Vila Verde i Portugal; 48:e Oktobersalongen på Folkmuseet i Sabac; IV Biennalen för bildkonst och tillämpad konst i Smederevo; Vårsalongen på galleriet Stara kapetanija i Zemun; Exposition Matisse et Bohain, mini art, i Nismes i Belgien; "Artiada" i Aten i Grekland. 
Det går att läsa mer om konstnärinnan på www.artmajeur.com/sejma.
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Milica Rakic föddes i Loznica 1972. Hon har tagit examen vid VSLP i Belgrad och Konstakademien ALU i Branko Miljus klass, institutionen för grafik. Medlem av konstföreningen ULUS. Hon har medverkat på flera utställningar.
Egna utställningar: "Kärlek åt kärleken" ("Ljubav ljubavi") på Sok galerija Art klinika i Novi Sad; "Systemets sönderfall" ("Raspad sistema") på galleriet Cirkus SKC i Belgrad och galleriet "Dvori_te" i Pancevo; "Penelopa" på galleriet "Marko K. Gregovic" i Petrovac; "Reseskildring" ("Putopis") på Stadsgalleriet i Smederevo; "Punktum" på galleriet Stari grad i Kotor.
Grupputställningar i urval: XIII International Art Biennial i Vila Nova de Cerveria i Portugal; Vårsalongen i Cvijeta Zuzori_-paviljongen i Belgrad; Majutställningen av grafik, Grafikkollektivet i Belgrad; 22:a Oktobersalongen i Kovin; International Mini Print på City Hall i Sarajevo; 47:e Oktobersalongen på Folkmuseet i Sabac; IV Biennalen för bildkonst och tillämpad konst i Smederevo; Vårsalongen på galleriet Stara kapetanija i Zemun, Mali pecat, Grafikkollektivet i Belgrad.
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dragana Mladenovic föddes i Frankemberg 1977. Hon bor i Pancevo. Arbetar sedan 2003 på den lokala veckotidningen Pancevac. Tog 2003 examen vid Filologiska fakulteten (serbisk litteratur och språk med allmän litteratur). Jobbar för närvarande med sin magisterexamen på samma fakultet (Litteraturvetenskap). Hon publicerade 2003 diktsamlingen "Där finns inte en gnutta poesi" ("Nema u tome nimalo poezije"), som vinnare av utmärkelsen "Guldsträngen" på festivalen "Dikthöst i Smederevo". Vid samma tillfälle vann hon tidningen Nas glas förstapris för sin dikt "Kanada". Under det nästföljande året vann hon Pancevos Stadsbiblioteks pris för diktsamlingen "Där finns inte en gnutta poesi", varefter även en andra upplaga av samma bok gavs ut, utökad med en del av verket som talbok.
Hon har medverkat på flera festivaler runtomkring i landet. I Knjazevac fick hon för dikten "Utställning" ("Izlozba") erkännande för sin originalitet. I Kikinda vann hon första pris för dikten "Nervositet" ("Nervoza") och på en festival anordnad av tidskriften Akt fick hon pris för sin novell "Vacker" ("Lepa").
Hennes dikter och berättelser har publicerats i olika tidskrifter, tidningar och samlingar (Srpsko pero, Jagodina; Rukopisi 25, Pancevo; Koraci, Zrenjanin; Disovo prolece, Cacak; Nas glas, Smederevo; Narodne novine, Nis; Kvartal, Pancevo; Internet-tidningen Treci trg). För närvarande är hon en av tre redaktörer för ungdomsantologin för poesi och novellprosa från f.d. Jugoslavien "Rukopisi 28".
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
========================
Anders Gustafsson
Antola HB: http://www.antola.se
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Översättningar, korrekturläsning
========================