listovi5433cirN
latN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

Nils Carlsson VD Guava Sweden

Under de senaste tio åren har det skett en väsentlig förändring i konsumenternas medievanor. De traditionella medierna tappar en del, medan de digitala medierna upplever en rejäl tillväxt. Den här medieförskjutningen ställer helt nya krav på företagens marknadsföringsstrategi, som nu i mycket högre grad måste förhålla sig till kommunikation via Internet, film, bloggar, mobiltelefoner och andra digitala medier. Under varumärket Guava AB ger svenska SEO Logik AB sig med stor kraft in i den snabbt växande marknaden för online-marknadsföring. SEO Logik AB är dotterbolag i den danska mediekoncernen Notabene.net AS.  

Konkurrensen om kunderna inom den hittills relativt omogna marknaden för sökmotoroptimering och online-marknadsföring tätnar. Danska koncernen Notabene.net, som sedan starten 1998 har haft stor succé med sökmotormarknadsföring, kommer tillsammans med nio andra företag att utgöra en del av koncernen Guava AB. Bolaget, som startar sin verksamhet starkt med tresiffriga tillväxttal och med ett eget kapital på mer än 312 miljoner kronor samt en vinst på drygt 37 miljoner kronor i innevarande räkenskapsår, står rustade inför konkurrensen.

SEO LOGIK AB i Sverige byter nu namn till Guava Sweden AB. Koncernen Notabene.net AS förenar samtliga dotterbolag i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien under ett och samma varumärke. Totalt 212 anställda med cirka 30 medarbetare i Sverige är nu redo att utmana Nordens största marknadsföringsbolag.

Under de senaste ett och ett halvt åren har det börsnoterade bolaget Notabene.net spenderat cirka 312 miljoner kronor på uppköp av en lång rad svenska och utländska företag med spetskompetens inom online-marknadsföring, sökmotoroptimering, digital kommunikation, varumärkesbygganden, nya medier, affiliate marknadsföring, user experience, analys och strategi. I Sverige förvärvades 2007 sökmotoroptimeringsföretaget SEO Logik AB.

Från och med den 29 maj förenas alltså alla bolagen under samma varumärke - Guava. Strategin är klar: att skapa ett starkt bolag som kan erbjuda kunderna helhetslösningar inom online- marknadsföring. Marknaden för sökmotoroptimering är i tillväxt och kunderna ska få sina behov tillgodosedda hos en och samma byrå som kan tillhandahålla insiktsbaserat rådgivning, fastlägga strategier och fungera som bollplank, förutom att kunna utföra planer och idéer via Guavas verktyg, produkter och kompetens.

– Namnbytet från Notabene.net till Guava innebär att vi höjer ribban på vår ambitionsnivå.

Vi har nu samlat många duktiga företag och personer med spetskompetens inom en lång rad kommunikationsdiscipliner. Den gemensamma nämnaren är marknadsinsikt, analys, strategi och digital online-kommunikation. Företagens medarbetare är människor som har hög kompetens inom respektive områden, säger VD Nils Carlsson, Guava Sweden AB.

När Notabene.net 2006 noterades på börsen First North i Köpenhamn hade bolaget 26 medarbetare. Idag har Guava 212 medarbetare och ett börsvärde på närmare 644 miljoner kronor med en förväntad omsättning på cirka 375 miljoner kronor innevarande räkenskapsår. Med tresiffriga tillväxttal och med ett eget kapital på drygt 312 miljoner kronor står bolaget starkt rustad för fortsatt tillväxt, både genom förvärv och genom organisk tillväxt. Ambitionen i Guava är att nå en samlad omsättning på 625 miljoner kronor vid slutet av 2010.

Kommunikation ska kunna mätas

Endast få annonsörer känner idag tillfullo till effekten av sina använda marknadsföringskronor. I Guava är avsikten att kundens kampanj alltid ska involvera alla relevanta kommunikationskanaler. Mätbarheten blir allt viktigare för kunderna och den tendensen blir ännu mer betydelsefull i framtiden. Därför har Guava också fokus på att skapa mätbarhet, bland annat via digitala kanaler.

– Vi är ett bolag som kan bidra i hela processen från att skapa rejäl marknadsinsikt till kreativ och elektroniskt genomförande över till mätbarhet. Företag kan spara miljoner kronor genom att öka sin marknadsinsikt. Alltså mäta vilka kommunikationen når, och vad mottagaren önskar. Än fler miljoner kan sparas genom att mäta sina marknadsaktiviteter. Vad fungerar och vad fungerar inte, säger Nils Carlsson och fortsätter:

– För en företagsledning år 2008 är det mycket viktigt att ha en medveten och formulerad digital kommunikationsstrategi. I Guava har vi Internet som strategisk kärna och vi ser dagligen hur mycket de nya kanalerna påverkar våra befintliga kunders processer ut mot sina egna kunder. Om man vill ha full effekt av sina spenderade marknadsföringskronor handlar det bland annat om att bygga upp lojaliteten. För detta krävs insikt och strategi samt nödvändig kompetens för att omsätta strategin till resultat, härunder försäljning och nya kunder, säger Nils Carlsson.

Performance Marketing

En av anledningarna till att samla alla bolagen under Guava är avsaknaden av ”online-kompetens” i marknadsföringsbranschen. Dagens kundföretag förväntar sig inte bara prestationer inom online-marknadsföring, de vill också kunna avläsa resultatet i svarta siffror. Guava arbetar därför med begreppet performance marketing för att på så sätt framhålla bolagets fokus på försäljning och mätbar marknadsföring.

FAKTA:

Guavas fyra kompetensområden

Guava Insight & Strategy 
Fokus är på insikt och strategi som tillförsäkrar kunderna marknadsföringsinsikt

Guava Branding & Advertising 
Fokus är på utveckling och utförande av varumärkes- och kommunikationskoncept.

Guava Media & Search Marketing 
Fokus är på affiliate marketing, sökmotoroptimering (SEO & SEM), e-postmarknadsföring, mobil marknadsföring samt usability/user experience och webanalys. Dessa marknadsområden är i kraftig växt och bolaget har en betydande position i Sverige, Danmark och England.

Guava Marketing Performance 
Fokus är på att leverera en samlad och dokumenterad mätning av resultaten av kundens marknadsaktiviteter. Bolagets expertis inom digitala medier gör det möjligt att mäta effekten av vardera insatsen väldigt exakt.

Historik

Notabene.net A/S grundades 1998 och blev från början en ledande spelare inom sökmotormarknadsföringen. Verksamheten i Sverige, SEO Logik AB har även den funnits sedan 1998. Januari 2004 bildade Brian Mertz Pedersen Danmark Online A/S som förvärvade Notabene.net i februari 2005. Strategin var att inom tre år bli den ledande heltäckande online byrå på den nordeuropeiska marknaden, börsnoteras och nå en omsättning på minimum 312 miljoner kronor primärt genom organisk växt och förvärv. Bolaget noterades på First North under Københavns Fondsbørs maj 2006 och har under tiden vuxit från 26 medarbetare till dagens 212. Marknadsvärdet har under samma period ökat från 87,5 till 625 miljoner kronor och omsättningen har ökat från 22,5 miljoner till 344 miljoner kronor i innevarande räkenskapsår. Yttermera förvärvade bolaget 14 företag/fokusområden alla specialiserade inom konkreta delar av online marknadsföring.