listovi5433cirN
latN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

Modersmål & jobb

Danijela Siverkvist, Kapitalrådgivare på Coeli

Det är allmänt känt och vanligt att bilda eget bolag, speciellt bland invandrare i Sverige från Balkan (forna Jugoslavien) och Mellanöstern. Startkapital för företaget lånas främst av familjen eller vänner, istället för att besöka banken. Nyheter i olika medier, att invandrare får sämre stöd hos banker, leder allt mer till detta - istället för den verkliga motviljan från bankerna eller projektens kvalitet och affärsidé. När det är frågan om ekonomi så arbetar småföretagare övertid och helger. Självklart rådfrågas de äldre och mer erfarna företagare från samma invandrargrupp och revisorer, speciellt när det är frågan om aktiebolag.
Väldigt få små- och medelstora företagare bestämmer sig att rådfråga specialister inom området och samarbeta med dessa, med mål att på bästa möjliga sätt öka sitt kapital och realisera en högre vinst. 
Dessa frågor har vi nyligen haft tillfälle att diskutera med ekonomen Danijela Siverkvist. Danijela tillhör andra generationens invandrare från forna Jugoslavien, vilket det finns 30 tusen av idag i detta land och de är väl representerade i affärsvälden. Hon har fått sin arbetslivserfarenhet i både försäkrings- och bankvärlden. Självklart pratade vi på serbiska - vårt modersmål. 
- Sedan jag började jobba på Coeli, insåg jag nyttan av mina kunskaper i det serbiska språket i möten med mina kunder. När det är frågan om ekonomi, kan språket vara den avgörande faktorn för bättre och djupare förståelse för området ekonomi, sade Danijela. Sedan berättar hon om ett möte med en egenföretagare i Stockholm och samtalet på serbiska med en kvinna. Invandrare vet bäst hur dessa samtal går till; öppet och vänskapligt, allt från den oviktiga frågan- varifrån man kommer, vad händer, vilket jobb man har i detta land och så vidare. Så fick Danijelas åhörare reda på hur hon jobbar- och självklart, utnyttjade hon tillfället att få reda på mer om en investeringsmöjlighet som denna tidigare blivit erbjuden, men tacka nej till tidigare på grund av oförståelse. 
Den kvinnan är Danijelas kund idag.

Vem är Danijela? 
Född i Sverige (Norrköping), och hennes mor har sitt ursprung från en liten by i området nära Gornji Milanovac. Efter sina avslutade studier har hon arbetat inom försäkring och bank. Företaget Coeli, som hon arbetar på idag, berättar hon, att hon hade valt för att de arbetar oberoende med aktörer på marknaden. Det betyder att jag har möjligheter att arbeta fritt med marknadens aktörer för att kunna erbjuda mina kunder en stabil tillväxt i deras kapital.    

Danijela behärskar de sydslaviska språken väl från den gruppen serbokroatiska och det var anledningen till att fråga henne hur mycket hon använder sitt modersmål i sitt arbete, detta för att det är ovanligt många företagare i Sverige som har sitt ursprung i något av dessa länder som använder dessa språk. 
- Modersmål i tjänsten är en stor fördel. En annan fråga är hur många små eller medelstora företagare vet att de kan få information på sitt modersmål.  
Diaspora/Fakta 
Coeli grundades 1994 och har idag över 100 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vår affärsidé är att ge anpassad kapitalrådgivning till företagare baserad på en kontinuerligt uppbyggd kunskap om kunden genom personliga möten och tät kommunikation. Coelis kapitalrådgivare har en gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta med kapitalrådgivning - vi har i mer än 14 år hjälpt våra kunder att öka värdet på sitt kapital. Ifall vi har väckt intresse hos läsare och speciellt företagare, är ni välkomna att kontakta Danijela på telefon: 08-506 223 07, 0730-222 316 eller maila på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


- Kan vanliga människor, t ex pensionärer, dra nytta av den kunskap som rådgivare i ert företag besitter?
- Javisst! Vi har lång erfarenhet och rådgivare som är bland de mest välutbildade i branschen.

Vad erbjuder ert företag?
- Vi har ett heltäckande utbud inom finansiella tjänster för företagare. Våra ledord, som vi lever efter i vardagen är:Personliga: Vi engagerar oss i din specifika situation. Enkla: Vi är raka och tydliga i vår kommunikation. Proaktiva: Vi kontaktar alltid våra kunder när de på något sätt kan förbättra sina villkor.

Hur jobbar ni rent praktiskt? 
Coelis kapitalrådgivare arbetar med aktiv förvaltning genom personliga möten, berättar Danijela och tillägger hur viktigt det är med kompetens- och kunskapsnivå såväl som vid det personliga engagemanget. I grunden har merparten av våra rådgivare en högskoleutbildning inom ekonomi, finans eller juridik (dessutom har alla våra rådgivare Swedsec samt Livdiplom). Vi är lyhörda för marknadens förändringar och uppdaterar kontinuerligt våra rådgivares utbildningsnivå för att på ett professionellt sätt kunna möta de nya krav på kunskap som krävs, sammanfattar Danijela och tillägger hur viktig etik och moral är särskilt när det gäller ekonomisk verksamhet. Vår egen framgång är helt och hållet beroende av att vi har våra kunders förtroende, därför speglar våra egna etiska riktlinjer hur vår verksamhet ska bedrivas för att vi ska förvalta det på bästa sätt, sade Daniela Siverkvist, kapitalrådgivare på Coeli.

Aleksa Dragić